Khryse

“Ey Khryse’yi, kutsal Killa’yı koruyan, gümüş yaylı,

Tenedos’un güçlü kralı, Smintheus, dinle beni.

Bir gün sana yaraşır bir tapınak yaptıysam,

Boğaların, keçilerin yağlı butlarını yaktıysam senin uğruna,

Şu dileğimi tez elden yerine getiriver:

Gözyaşlarımın öcünü al Danaolardan, oklarınla”

(Homeros, Ilyada I.37-42)

Bu dizeler Apollon Tapınağı rahibi Khryses’e aittir. Çünkü Troia kentini yağmaya gelen Akhaların önde gelenleri rahibin kızını da yanlarında Troia sahilindeki karargâha götürürler. Rahip, tüm istekleri ve yalvarmalarına karşın kızını geri alamayınca hizmet ettiği tanrıdan yani Apollon Smintheus’tan yardım ister. Bunun üzerine farelerin efendisi Apollon, veba mikrobu taşıyan okları ile Akha ordusuna saldırır ve ordu ciddi zayiat verir. Bu yaşananlar Troia savaşının seyrini de değiştirir. Bunun üzerine kız geri getirilir ve ordu vebadan kurtulur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.